BALENÍ, DIRECT MAILING A DALŠÍ OPERACE S KARTAMI

poptávka - dotaz

Seznam dodatečných operací s hotovými kartami které pro Vás dokážeme realizovat:

 1. lepení samolepící, snadno odlepitelné personalizované etikety na kartu (například s čárovým kódem)
 2. lepení nebo vkládání karet do dárových obalů, včetně výroby dárkových obalů
 3. lepení karet na dopisy a letáky, včetně výroby personalizovaných letáků a kompletního direct mailingu
 4. balení samostatných karet do průhledných PE sáčků (otevřených nebo uzavřených) nebo jejich ochrana nonpermanentní průhlednou fólií

 Leták A5 s nalepenou kartou se shodnou personalizací


 

1. snadno odlepitelná (nonpermanentní) etiketa s čárovým kódem shodným s kódem na kartě

Na kartu dokážeme aplikovat také samolepící etiketu opatřenou nonpermanentním lepidlem, na které je vytištěn například shodný čárový kód jako na kartě. Tuto etiketu lze pak snadno z karty sejmou a opět nalepit například na zákaznický formulář:

 • nabízíme více rozměrů nonpermanentních etiket
 • etikety lze personalizovat čárovým kódem, číslem, nebo jakýmkoli jiným údajem
 • kartu, společně se zákaznickým formulářem, obdrží klient na provozovně prodejce, kdy souběžně pracovník provozovny načte z karty čárový kód, čímž v systému prodejce založí "prázdnou" kartu klienta
 • po nalepení etikety z karty do odpovídajícího místa na zákaznickém formuláři a souběžném vyplnění osobních údajů do formuláře, si klient ponechá kartu (již bez etikety se shodným čárovým kódem jaký má karta), a formulář odevzdá pracovníkovi provozovny prodejce (lékárna, atp.)
 • pracovník centrálního datového oddělení prodejce sejme čárový kód z formuláře, čímž vyhledá "prázdnou" kartu zákazníka v databázi a následně doplní veškeré údaje uvedené ve formuláři
 • kompletní registrací zákaznílka do systému se tedy nemusí zdržovat pracovníci prodejny
Karta CR80 s čárovým kódem a etiketou se shodným čárovým kódem Prázdný leták s položenou kartou s nonpermanentní etiketou Leták (zatím nevyplněný) s nalepenou etiketou z karty   Karta CR80, zde s etiketou 40 x 20 mm
 • obr.1: běžná karta s čárovým kódem vedle nějž je nalepena etiketa se shodným čárovým kódem. Etiketu lze z karty snadno odlepit, a to bez výrazného omezení její lepící schopnosti abez zanechání stop lepidla na kartě
 • obr.2: klientský formulář s již registrovanou kartou nového klienta (čárový kód karty byl sejmut pracovníkem prodejny, čímž byla v systému prodejce založena "prázdná" karta klienta)
 • obr.3: klient vlepil etiketu do odpovídajícího místa na klientském formuláři, následně vyplní formulář a tento odevzdá pracovníkovi provozovny. Kartu si ponechá
         

 

2. lepení nebo vkládání karet do DÁRKOVÝCH OBALŮ, včetně výroby dárkových obalů

Společně s kartami Vám vyrobíme také dárkové obaly dle Vašich požadavků (typ obalu, druh papíru, specifický rozměr, grafika):

 • karty si můžete do dárkového obalu vkládat nebo lepit speciálním, snadno odstranitelným gelovým "lepíkem" nebo vsunout do speciální kapsy obalu přímo při vydávání karty zákazníkovi (například souběžně s personalizaci karty pro zákazníka pomocí speciální tiskárny, případně po tisku věnování na dárkový obal, atp.). V takovém případě Vám můžeme dodat k obalům a kartám také "lepíky",
 • nebo Vám karty do obalů vlepíme či vsuneme přímo ve výrobě a dodáme k přímé distribuci Vašim zákazníkům
Dárkový obal 140 x 100 mm pro lepení karty "lepíkem" Dárkový obal 75 x 106 mm pro lepení karty "lepíkem" Dárkový obal 70 x 100 mm pro vkládání karty do "kapsy"  
Karta + dárkový obal
 • obr.1: dárkový obal 140 x 100 mm určený pro lepení karty gelovým "lepíkem"
 • obr.2: dárkový obal 75 x 106 mm určený pro lepení karty gelovým "lepíkem"
 • obr.3: dárkový obal 70 x 100 mm určený pro vkládání karty do speciální "kapsy" uvnitř obalu
         

 

3. lepení karty na formulář, včetně požadované personalizace formuláře + následující direct MAILING

Společně s kartami Vám vyrobíme i letáky, brožury, formuláře nebo dopisy, které dokážeme personalizovat dle Vašich požadavků (například jménem klienta, adresou, shodným čárovým kódem nebo číslem jako na kartě), a následně odpovídající kartu na určené místo tiskoviny nalepit speciálním, snadno odstranitelným gelovým "lepíkem". Výsledkem mohou být například sady:

 • leták formátu A4 nebo A5 jako zákaznický formulář + nalepená karta, na obou pak shodný čárový kód
 • personalizovaný dopis A4 + nalepená karta, na obou pak shodný čárový kód, číslo nebo jméno adresáta, obojí vloženo do obálky s průhledným adresným okénkem
 • jakákoliv jiná běžná tiskovina na různých druzích papíru + nalepená karta s Vámi definovaným personalizačním propojením a dalšími požadovanými postupy
 • tyto sady dokážeme následně kompletně odbavit (včetně odeslání adresátům) nebo jen připravit do evidovaných balíků ve Vámi požadovaném pořadí, a dle Vašich konkrétních instrukcí

Tiskovina s nalepenou kartou může být dále použita například tímto způsobem:

 • klient obdrží v doručené obálce příslušnou tiskovinu, například formulář s nalepenou kartou
 • kartu odlepí a tuto si ponechá. Dále vyplní formulář veškerými požadovanými osobními údaji
 • vyplnění formulář následně odešle v obálce přímo na Vaše centrální datové cetrum, kde zodpovědný pracovník načte čárový kód formuláře do systému, čímž v databázi založí novou kartu zákazníka, a v dalším kroku doplní veškeré potřebné údaje z formuláře
 • kompletní registrací zákaznílka do systému se tedy nemusí zdržovat pracovníci provozovny
Karta CR80 s čárovým kódem připravená k nalepení na zákaznický formulář Papírový zákaznický formulář A5, se shodnou personalizací jako má karta Formulář s již nalepenou kartou (shodná čísla i hodnota čárového kódu)  
Personalizovaná karta nalepená na tiskovině A5
 • obr.1: embossovaná karta CR80 s čárovým kódem připravená k nalepení na zákaznický formulář formátu A5
 • obr.2: papírový zákaznický formulář A5, s vytištěným  shodným číslem karty (embossing) a shodným čárovým kódem jako na kartě
 • obr.3: stejný formulář s již nalepenou kartou (shodná čísla i hodnota čárového kódu). Díky gelovému lepíku je karta z formuláře snadno odlepitelná
         
   

4. balení samostatných karet do průhledných PE sáčků a ochrana karty nonpermanentní průhlednou fólií

Ochranu karet před poškrábáním nebo v případě požadavku na luxusnější variantu prezentace klientovi můžete zvýšit například těmito metodami

Jednoduchý, otevřený PE obal karty (bez klopy) Uzavřený PE obal se zavírací klopou Speciální odlepovací průhledná fólie (nonpermanentní) chránící kartu před poškrábáním  
Možnosti ochrany karet před poškrábáním
 • obr.1: jednoduchý, otevřený PE obal karty (bez klopy)
 • obr.2: uzavřený PE obal se zavírací klopou
 • obr.3: speciální odlepovací průhledná fólie (nonpermanentní) chránící kartu před poškrábáním. Po odstranění fólie uživatelem vyniknou veškeré efekty na kartě, především pak její brilantní lesk
         
 

 

Joomla SEF URLs by Artio

RYCHLÝ KONTAKT

 
608 011 118