IDEA A CÍLE SPOLEČNOSTI, HISTORIE, SOUČASNOST

poptávka - dotaz

Idea a cíle společnosti BONITEX:

Jsme tady proto, abychom se v oboustranně prospěšné spolupráci  s Vámi, našimi milými obchodními a technickými partnery, vzájemně podporovali na cestě vedoucí k elementárnímu životnímu cíli každé "citu-schopné" bytosti.

Vlastně existují pouze dva základní, navíc zcela protichůdné, směry kterými lze jít. Ano, víme že z hlediska "absolutního pohledu" nemůže jeden bez druhého existovat. Naštěstí má ale každý svobodný a myslící jedinec možnost vlastní volby směru jímž se vydá, a tedy i strany, ke které se v dané chvíli přidá, se kterou mu spolupráce vyhovuje a přináší dobrý pocit z naplnění sebe sama, a kterou bude svými postoji, umem, znalostmi a především svými činy podporovat.

Podporujeme výhradně ty aktivity, a tedy takové partnerské strany, v nichž jsou uplatňovány a respektovány principy (kvality) jež svou "vibrací" směřují do oblastí známých lidských pojmů jako například:
cit, zájem myslet a chápat, svobodná vůle, vzájemný respekt, podpora a důvěra, krása a účelnost, odvaha, tvořivost, radost, úcta, soucit, rozmanitost, houževnatost ...

Jedním z hlavním pilířů našeho cítění, myšlení a konání je skutečný zájem o hluboké chápání "příčin a následků událostí jichž jsme součástí". Proto námi preferovanou hybnou a tvůrčí Silou je Láska (pozn.: toto, prosím, nemá nic společného se zprofanovanými slovíčky totožného  znění, jež, mnohdy v širokém spektru záměrů, zastupují buď obecně známý pojem pro egem a chemií ovládaný lidský pud, nebo například některými organizacemi cíleně používaný, v jádru však bezobsažný, termín, jehož pravým účelem je pouhý zájem o ovládání Silou a citem méně disponujících jedinců).

Za největší bohatství každé společnosti pokládáme skupinu svobodných, myslících bytostí, které spojuje totožná představa o elementárním životním cíli jednotlivce společně s chápáním a každodenním uplatňováním principů k tomuto cíli vedoucích - kdy každý účastník se prezentuje svými vlastními životními zkušenostmi, moudrostí, znalostmi, tvůrčími schopnostmi, charakterem, vytrvalostí i mírou zodpovědnosti a hloubkou pochopení svého poslání vůči celku.

V oblastech vývoje, projekce, výroby i realizací projektů velmi úzce spolupracujeme i s několika partnerskými společnostmi a oborovými specialisty z Čech a Moravy i ze zahraničí.

 

Jsme připraveni nezklamat Vaši důvěru přizvete-li nás ke vzájemně prospěšné spolupráci.

 

 

Historie a současnost:

Jmenuji se Kamil Sobkuliak. Myšlenky v oblastech vývoje a výroby elektroniky, elektrotechniky a chemie jsem započal rozvíjet a realizovat již v raném mládí, profesionálně pak od roku 1992. Spolu s několika dalšími nadšenci jsme se pustili do vývoje a výroby audio doplňků pro tehdejší 8 bitové počítače (Didaktik Gama, ZX Spectrum, atp.), následně pak do vývoje a výroby několika zařízení pro telefonii a měřící techniku. V tomto období jsme souběžně vybudovali provoz pro montáž kvalitních síťových prodlužovacích přívodů, jichž bylo následně vyrobeno a distribuováno několik stovek tisíc kusů. Veškeré tyto aktivity vyústily v roce 1993 v založení společnosti NIKOL elektronik, jež se záhy vypracovala v jeden z největších velkoobchodů s elektroinstalačním materiálem v ostravském regionu.

Po prodeji svého podílu v NIKOL elektronik jsem se započal zabývat tvorbou a distribucí databázových produktů a aktualizovaných databází firem České a Slovenské republiky, a dále též obchodní činností v oblasti profesionální aplikace Zákonů České a Slovenské republiky. Tato aktivita v letech 1995 až 1998 vyústila v celorepublikový projekt reedice knižního vydání Sbírky zákonů ČR a SR od roku 1945 (digitalizace originálů, DTP korekce, digitální tisková technologie). V rámci tohoto velkého projektu se nám souběžně podařilo úspěšně zrealizovat i vývoj a výrobu vlastní receptury speciální gelové barvy japonského výrobce do námi používaných tiskových duprinterových strojů (společnost SAMADHI).

Dané období však přineslo i méně radostné události spojené s prapodivným charakterem jistých jedinců. Dostavilo se hned několik, do té doby mnou zcela nepoznaných, osobních zkušeností s takovým lidským přístupem, kdy pro druhou stranu nebyl žádný problém, zřejmě již dopředu a vypočítavě, stavět svůj záměr na nedodržení sjednaných dohod s cílem využít dlouhodobého úsilí a nemalých finančních investic jiných lidí, a tato aktiva si drze přivlastnit. Sám však, pro mnohé jistě paradoxně, pokládám tuto epochu za nenahraditelnou a velmi prospěšnou školu života, kdy "dary" oněch jedinců, i přes jejich na první pohled velmi neblahé důsledky, hodnotím jako mimořádně cenný "studijní materiál". Za tímto tvrzením si stojím i s vědomím toho, že jiní pozorovatelé si mohou třeba "ťukat na čelo". Usmívající se

Další bohaté zkušenosti na poli služeb se dostavily v průběhu mého několikaletého působení v oblastech montáží, dodávek, školení a servisu výpočetní techniky, především pak koncovým uživatelům (hardware a software "na míru", internet, sítě), a také v souběžném provozování technické dílny zaměřené na finální opracování dveřních součástek pro automobily Opel.

V roce 2007 jsme, po vzájemné, přátelské dohodě, obnovili spolupráci s Ing. Kamilem Krzywoňem, bývalým společníkem z NIKOL elektronik, člověkem, jehož, plynutím času velmi vyzrálých, životních postojů si dodnes nesmírně vážím. Po letech odmlky byly našim společným úsilím opět oživeny aktivity v projektech zaměřených na výzkum, vývoj a výrobu elektroniky a instalaci automatizačních technologií s cílem zpřístupnit uživatelům nabízených aplikací nástroje pro zvýšení jejich životní Síly, pocitu bezpečí a komfortu (společnost QESTEL technology).

Od roku 2010 se specializuji na vývoj, výrobu a prodej médií uplatňovaných ve věrnostních, přístupových, identifikačních a automatizačních aplikacích, tedy zejména zákaznických, magnetických a čipových RFID, NFC a SMART karet a mnoha jiných variant RFID a NFC transpordérů. Tyto aktivity, společně s týmem milých spolupracovníků a dalších partnerů, realizujeme pod hlavičkou firmy BONITEX.

P.S.: Tak, jako kterákoliv "věc" může do prokazatelného či předpověditelného množství, nebo v jisté její modifikaci či záměru jejího používání být danému společenství či jednotlivci prospěšná (tedy přinášející spíše pozitivní důsledky používání), a nad toto množství (modifikaci či záměr) naopak neprospěšná (případně až škodlivá, zvrácená, demoralizující nebo usmrcující), vidím přínos čipových technologií, v jisté míře či plánovaném záměru  jejich uplatnění, vesměs jako velmi pozitivní, a naopak překročením jistých hranic jako negativní až extrémně negativní. Cítím povinnost být v této úvaze naprosto konkrétní - tedy sděluji, že pokud jde například o uplatnění čipů ve prospěch snadné identifikace předmětů nebo lokalizace lidských bytostí s jejich svobodným souhlasem, pak toto pokládám za eticky zcela vyhovující a technologicky velmi efektivní, naopak například interní "čipování" lidských bytostí obecně, natožpak s jejich osobním nesouhlasem, pokládám za naprosto neetické, zločinné a zcela odsouzeníhodné, se všemi důsledky pro ty, kteří tyto myšlenky podporují.

Kamil SobkuliakKamil Sobkuliak

 

Joomla SEF URLs by Artio

RYCHLÝ KONTAKT

 
608 011 118